Android app on Google Play

 

संस्कृत विश्व विद्यालये

 

https://indowaves.files.wordpress.com/2010/11/ssa40116.jpg

जगातील १७ देशांमध्ये एक किंवा अधिक संस्कृत विश्व विद्यालये संस्कृत च्या बाबतीत अभ्यास आणि नवीन तंत्रज्ञान प्राप्त करण्यासाठी आहेत, परंतु संस्कृत ला समर्पित त्याच्या वास्तविक अध्ययनासाठी एकही संस्कृत विश्वविद्यालय भारतात नाहीये.