Android app on Google Play

 

संस्कृत वाक्य

 

संस्कृत वाक्यात शब्दांना कोणत्याही क्रमाने ठेवले जाऊ शकते. त्यामुळे अर्थाचा अनर्थ होण्याची अजिबात शक्यता नसते. असे होते कारण सर्व शब्द विभक्ती आणि वचनानुसार असतात. जसे - अहं गृहं गच्छामि किंवा गच्छामि गृहं अहं हे दोन्ही बरोबर आहेत.