Android app on Google Play

 

घुबड वानर

 

घुबड वानर दिवसातून १७ तास झोपतात. ते त्यांच्या आळशी रात्रीच्या जीवनशैलीमुळे ओळखले जातात. ते बहुतांशवेळा दिवसा १७ तास झोपतात आणि रात्री क्रियाशील होतात.