Android app on Google Play

 

स्लॉथ

 

http://www.animalfactguide.com/wp-content/uploads/2015/09/sloth4_full.jpg

स्लॉथ दिवसातून २० तास झोपतात. साधरणतः स्लॉथ हे सर्वाधिक आळशी प्राणी असतात पण तुम्ही त्यांच्यवर तसा आळ घेऊ शकत नाही. हे कसलीही घाई नसणारे प्राणी, त्यांचे दिवस अतिवार्षावातून निर्माण झालेल्या घनदाट जंगलातील झाडांच्या शेंडयावरील घरांवर लटकत घालवतात. झोपण्यापासून जन्म देण्यापर्यंत सगळंकाही झाडांवरच होतं. मग, जर तुम्ही सगळंकाही एकाच ठिकाणी केलं तर तुम्ही आळशी नाही होणार का?