Android app on Google Play

 

न्यू ओरलिआन्स, लुसिआना


बियर, मणी आणि बॉंग्स मुळे हे शहर मार्डी ग्रासच्या दरम्यान अमेरिकन लोकांची आवडतं पर्यटन स्थळ असतं.  या दिवसांत इथे तुम्हाला बार्स, पॉर्न दुकानं वगैरे सापडतील जे तुम्हाला प्रत्येक प्रकारचा आनंद बहाल करतील.
सूत्र: www.frenchcreoles.com