Android app on Google Play

 

द्रोणाचार्य


द्रोणाचार्य स्वतः गरिबीत वाढले, परंतु त्यांनी धनुर्विद्या, सैन्य प्रशिक्षण आणि युद्ध ज्ञान यामध्ये विशेष प्रभुत्व मिळवले. लवकरच त्यांच्या या कलेला प्रसिद्धी मिळाली आणि भीष्म पितामहांनी त्यांना कुरु राजकुमारांना प्रशिक्षण देण्यास सांगितले. द्रोणाचार्य युद्धानितीमध्ये निपुण होते आणि त्यांनी कौरवांच्या बाजूने युद्ध लढले. त्यामुळे ते एक चांगली व्यक्ती होते असे म्हणता येणार नाही, परंतु ते एक उत्कृष्ट शिक्षक आणि योद्धा होते हे निर्विवाद आहे.