Android app on Google Play

 

वेताळ मंदिर, ओरिसा


ओडीसा ८ व्या शतकात स्थापन झालेल्या भुवनेश्वर येथील या मंदिरात बलशाली चामुंडा देवीची मूर्ती आहे. बलशाली चामुंडा हा कालीमातेचा एक अवतार आहे. या मंदिरात तांत्रिक क्रिया नेहेमीच चालू असतात.