Android app on Google Play

 

आपल्या तक्रारींना देखील प्रश्नात रुपांतरीत करा.

 तुमच्या डोक्यात जे असेल ते सरळ सरळ बोलून टाकण्या आधी "तू इतकं काम करतोस की माझ्या बरोबर बिलकुल वेळ नाही घालवू शकत" - आपल्या हेतूच्या विषयी विचार करा. तुम्हाला नक्की काय पाहिजे? तुम्हाला नेमकं काय म्हणायचं आहे? त्या ऐवजी असं बोला की तुम्हाला त्याच्या बरोबर आणखी वेळ घालवण्याची इच्छा आहे. मग त्याच्या जागी स्वतःला ठेवून पहा. एक तक्रार ऐकण्या ऐवजी तुम्हाला हे ऐकायला नक्कीच आवडेल ना की "मला तुझी कमतरता जाणवते. आपण आणखी जास्त वेळ कसे सोबत राहू? तुला इतका वेळ काम करण्याबद्दल काय वाटतं?" तो या समस्येवर लगेच तोडगा तर नाही काढू शकणार कदाचित पण त्या परिस्थिती बद्दल त्यांच्याशी बोलून किंवा आपल्या मनातील गोष्ट बोलल्याने किमान संवाद घडून यायला तरी सुरुवात होते. एका सणकी मध्ये दिलेलं उत्तर नेहमीच सर्व मार्ग बंद करून टाकते.