Android app on Google Play

 

जगातील पहिले विमानउड्डाण

 

शिवकर बापुजी तळपदे ह्यांनी जगातील पहिले विमान बनवले होते आणि मुंबई छुपातीवर उडवून सुद्धा दाखवले होते. १८९५ साली हा चमत्कार त्यांनी घडवून आणला पण ते विमान ते जास्त प्रसिद्ध करू शकले नाहीत. आज काल विमानाचे जनक रायट बंधूना मानले जाते आणि तळपदे ह्यांचे विमान जग विसरून गेले.