Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

पुन्हा पावसाची पाळी

निमिष सोनार

असह्य झाल्या होत्या उन्हाच्या झळी
सरली रात्र काळी काळी

त्या रम्य सकाळी
दाटूनी आली मेघ काळी काळी

सुगंध पसरवी माती काळी काळी
जलधारा घेवूनी भाग्य बळीराजाच्या कपाळी

आली पावसाची पाळी,
पुन्हा पावसाची पाळी

खुलली बगेतली एकेक कळी
मरगळलेल्या मनी आली प्रसन्नतेची झळाळी

आली पावसाची पाळी,
पुन्हा पावसाची पाळी