Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

प्रणयाचा प्याला

निमिष सोनार

पावसाच्या पेटलेल्या पाण्यात...
वार्‍याच्या वेगवान वाटेवर...

बेटावरल्या बहरलेल्या बागेत...
आकाशाच्या अमर्याद आभासात...

सागराच्या संथ सुरावटीत...
सूर्यकिरणांतील सुप्त सप्तरंगांच्या साक्षीने...

इंद्रधनुष्याचा इरसाल इब्लीस इशारा...
"प्रियेसोबत प्यावा प्रणयाचा प्याला..!!"
"प्रियेसोबत प्यावा प्रणयाचा प्याला...!!!"