Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

प्रेमाचा निसर्ग

निमिष सोनार

प्रेम असावे झाडासारख्रे
दिवसेंदिवस वाढत जाण्यासाठी
एकमेकांना सुखाची सावली देण्यासाठी

प्रेम असावे पहाडासारखे
अढळ अचल राहाण्यासाठी
एकमेकांना भक्कम आधार देण्यासाठी

प्रेम असावे फुलासारखे
नाजूक हळूवार फुलण्यासाठी
एकमेकांना जीवापाड जपण्यासाठी

प्रेम असावे नदीसारखे
बेधुंद प्रणयात वाहून जाण्यासाठी
एकमेकांना उत्कट प्रेमसागराकडे नेण्यासाठी

प्रेम असावे हवेसारखे
न सांगता अनुभवण्यासाठी
एकमेकांना प्रेमसुगंध देण्यासाठी

प्रेम असावे आकाशासारखे
जीवनातील पोकळी भरुन काढण्यासाठी
एकमेकांवर अनंत प्रेम करण्यासाठी