Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

परिवेश निर्माण करा

वर सांगितल्याप्रमाणे आपले टेबल व्यवस्थित ठेवण्याचा प्रयत्न करा. असे केल्यान्नंतर ही व्यवस्था बाकी ठिकाणी पसरवण्याचा अवसर द्या जोपर्यंत तुमच्या आजूबाजूला सरळ, शांत, वातावरण निर्माण होत नाही. अशा वातावरणात काम करण्याने आणि जीवन जगण्याने जीवनात अतुलनीय शांतता आणि रचनात्मकता येते आणि तणाव आणि दबाव फार लांब राहतात.