Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

टाळाटाळ करण्याची प्रवृत्ती सोडा

आपण सगळेच असे करतो. त्यामुळे कामाचा ताण आणि दबाव वाढत जातो. 'आत्ताच करायचे आहे' ही सवय स्वतःला लावून घ्या. आपले इनबॉक्स आणि टेबल टापटीप ठेवा.