Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

स्वतःला वेळ द्या

 स्वतःला थोडा जास्त वेळ देण्याचा प्रयत्न करा. प्रत्येक काम घड्याळ पाहून करण्याची काहीही आवश्यकता नाही. वेळ कमी असेल तर मिटिंग टाळा. एखाद्या फोन किंवा मेल ने जमून जाणार असेल तर भेटण्याची काय आवश्यकता? जर हे शक्य नसेल तर मिटींगची वेळ नक्की करू नका. लोकांना सांगा की त्यांनी तुम्हाला फोन करून विचारावे की तुम्हाला वेळ कधी आहे. अशा प्रकारे कधीतरी वाचणारा थोडा वेळ स्वतःला द्या किंवा एखादे आवडीचे काम करण्यात तो वेळ व्यतीत करा.