Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल


१८ एप्रिल २०१६ ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाप्रमाणे कोहिनूर हिरा ब्रिटनला भेटीच्या स्वरुपात दिलेला आहे, म्हणून तो आपण परत मागता कामा नये.