Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

मुकुटज्या मुकुटात हिरा बसवलेला आहे तो १९३७ च्या आताच्या राणीचे वडील जॉर्ज VI यांच्यासाठी बनवण्यात आला होता. आज हा मुकुट लंडन च्या टावर मध्ये आहे.