Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

उत्पत्तीअसे म्हटले जाते की ज्याच्याकडे कोहिनूर हिरा आहे तो जगावर राज्य करतो. या हिऱ्याचा इतिहास अतिशय रोचक आहे आणि त्याच्या किंमतीचा अंदाज लावणे फार कठीण आहे. असे मानले जाते की कोहिनूर गुंटूर जिल्ह्यातील कोल्लूर खाणीतून काकतीय साम्राज्याच्या काळात मिळाला होता.