केकावली (Marathi)


मोरोपंत
वास्तविक केकावलीमध्ये १२२ श्लोक आहेत, त्यातील काही निवडक येथे देत आहे. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

मातृमहिमा

वरप्रसादयाचनाा

भक्तमयूरकेकावलि

ध्रुव बाळ 1