दशमहाविद्या स्तोत्र (Marathi)


स्तोत्रे
सती पार्वतीची दहा रूपे - काली, तारा, छिन्नमस्ता, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, षोड़शी आणि भैरवी. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

आद्या स्तोत्र

आनन्दलहरी

कमला स्तोत्रम

कर्पूरादिस्तोत्र

कल्याणवृष्टिस्तव

कामकलाकालीस्तोत्रम

श्रीकालिका श्रुतिसुध

श्रीछिन्नमस्ताहृदय

श्रीज्वालामुखीस्तोत्र

डाकिनी स्तोत्रम्

तारास्तोत्रम्

अपराध क्षमापन स्तोत्र

श्रीत्रिपुरसुन्दरी सुप्रभातम्

दशमहाविद्यास्तोत्रम्

श्री नील सरस्वती स्तोत्रम्

श्रीबगलामुखी स्तोत्रम्

श्रीभुवनेश्वरी पञ्चकं

श्री महात्रिपुरसुन्दरी सुप्रभातम्

महाषोडशीवर्णरत्नावलिस्तोत्रम्

श्री मङ्गलचण्डिकास्तोत्रम्

श्री राजराजेश्वरी चूर्णिका

राजराजेश्वरीस्तवः

श्रीराजराजेश्वरी मन्त्रमातृकास्तवः

श्री ललिता चतुःषष्ट्युपचारसङ्ग्रहः

ललिता त्रिशति

श्रीललिता त्रिशति नामावलिः

ललितापञ्चकम्

ललितास्तवरत्नं

श्री ललिताहृदय स्तोत्रं

श्यामला दण्डकम्

श्यामलानवरत्नमालिकास्तोत्रम्

श्रीविद्यारत्नसूत्राणि

षट्त्रिंशन्नवमल्लिकास्तवः

सौन्दर्यलहरी