Get it on Google Play
Download on the App Store

लोकभ्रमाच्या दंतकथा (Marathi)


महाकाल
या लोकभ्रमाच्या खूपच चमत्कारिक, हास्यास्पद, विनोदी अशा दंतकथा आहेत. या लोकांमध्ये पूर्वी प्रचलित होत्या पण त्या केवळ मिथक आहेत. फक्त एक गम्मत म्हणून वाचाव्यात यातील एकही अक्षर खरे नाही.
READ ON NEW WEBSITE