जिवा महाला (Marathi)


Vātsyāyana
जिवा महाला हा शिवाजीराजांचा अंगरक्षक होता, त्याने प्रतापगडाच्या लढाईत शिवाजींना वाचवले होते. READ ON NEW WEBSITE