भीमरूपी स्तोत्रे (Marathi)


स्तोत्रे
श्री समर्थ रामदास्वामींनी रचलेली ' भीमरूपी स्तोत्रे ' पठन केल्यास मारूतीचा आशीर्वाद प्राप्त होतो. READ ON NEW WEBSITE