Android app on Google Play

 

लघूशी परी मूर्ति हे

 

लघूशी परी मूर्ति हे हाटकाची । करावी तया मारुतानाटकाची ।
असावी सदा ताइतामाजिं दंडीं । समारंगणीं पाठ दीजे उदंडी ॥१॥
ठसा हेमधातूवरी वायुसूतू । तया ताइताचेपरी रौप्यधातू ।
तयाची पुजा मंदवारीं करावी । बरी आवडी आर्त पोटीं धरावी ॥२॥
स्वधामासि जातां प्रभू रामराजा हनुमंत तो ठेविला याच काजा ।
सदा सर्वदा रामदासासि पावे । खळीं गांजितां ध्यान सोडून धांवे ॥३॥

॥ भीमरूपी स्तोत्र संपूर्ण ॥८॥