Android app on Google Play

 

अथर्ववेदातील वर्ग

 

अथर्ववेदातील विविध विषय सर्वसाधारणपणे दहा वर्गात विभागले जातात. हे वर्ग पुढीलप्रमाणे:

 (१) भैषज्यकर्मे

(२) आयुष्यकर्मे

(३) अभिचारकर्मे किंवा कृत्याप्रतिहरणकर्मे

(४) स्त्रीकर्मे

(५) सांमनस्यकर्मे

(६) राजकर्मे

(७) ब्राह्मणमाहात्म्य

(८) पौष्टिककर्मे

(९) शांतिकर्मे

(१०) विश्वोत्पती व अध्यात्म