Android app on Google Play

 

देवव्यपाश्रयाचे प्रकार

 

(१) मंत्र

(२) औषधी व अंगावर वापरण्यासाठी मणी

(३) मंगळ

(४) बळी (अग्नीतील उपहार)

(५) उपहार (अर्पण करणे)

(६) होमहवन

(७) नियम

(८) प्रायश्चित्त

(९) उपवास

 (१०) स्वस्तपयन (मंगल विधी)

 (११) प्रणिधान

(१२) तीर्थाटन

(१३) अभिमर्शन (स्पर्श व मंत्रोच्चार).