Android app on Google Play

 

धांव घाली विठू आता

 

धांव घाली विठू आता चालू नको मंद ।
बडवे मज मारिति ऐसा काही तरि अपराध ॥१॥

विठोबाचा हार तुझे कंठीं कैसा आला ।
शिव्या देती ह्मणती महारा देव बाटविला ॥२॥

अहोजी महाराज तुमचे द्वारींचा कुतरा ।
नकाजी मोकलू चक्रपाणि जिमेदारा ॥३॥

जोडुनिया कर चोखा विनवितो देवा ।
बोलिला उतरी परि राग नसावा ॥४॥