Android app on Google Play

 

अबीर गुलाल उधळीत

 

अबीर गुलाल उधळीत रंग ।
नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग ॥१॥

उंबरठ्यासी कैसे शिवू ? आह्मी जाती हीन ।
रूप तुझे कैसे पाहूं ? त्यात आह्मी दीन ।
पायरीशी होऊ दंग गावूनी अभंग ॥२॥

वाळवंटी गावू आह्मी वाळवंटी नाचू ।
चंद्रभागेच्या पाण्याने अंगअंग न्हाऊ ।
विठ्ठलाचे नाम घेऊ हो‌उनी निःसंग ॥३॥

आषाढी-कार्तिकी भक्तजन येती ।
पंढरीच्या वाळवंटी संत गोळा होती ।
चोखा ह्मणे नाम घेता भक्त होती दंग ॥४॥