Android app on Google Play

 

मुक्ती

 

हवन कुंडाची आग, त्यामध्ये स्वाहा होणाऱ्या आहुती आणि आहुतीने आणखी प्रचंड होणारा अग्नी. जीवनाचे तेज, त्यामध्ये दिलेली सत्कर्मांची आहुती आणि त्यांच्यामुळे अधिक चमकणारे जीवन! किती समानता आहे! हवन काय आहे? आपल्या जीवनाला चांगल्या कर्मांनी आणखी चमकवण्याचा संकल्प! आपली सर्व पापे, कपट, अपयश, रोग, खोटेपणा, दुर्भाग्य इत्यादीला या दिव्य अग्नीत जाळून टाकण्याचा संकल्प! प्रत्येक दिवशी एक नवी भरारी घेण्याचा संकल्प! प्रत्येक नवीन रात्री नवे स्वप्न पाहण्याचा संकल्प! त्या ईश्वर रुपी अग्नीमध्ये स्वतःला आहुती बनवून त्याचेच होऊन जाण्याचा संकल्प, त्या दिव्य ज्वाळेत आपली ज्वाला लावण्याचा संकल्प आणि या संसारातील दुःखांपासून मुक्त होऊन अग्नीप्रमाणे वर उठून मुक्त होण्याचा संकल्प! हवन माझ्या सफलतेचा मार्ग आहे, हवन माझा मुक्तीचा मार्ग आहे, ईश्वराला भेटण्याचा मार्ग आहे. माझा हा मार्ग कोणीही रोखू शकत नाही.