Android app on Google Play

 

संजय वन

 

http://runninginindia.rocks/wp-content/uploads/2015/07/Sanjay-Van.jpg

१० किलोमीटर क्षेत्रफळात पसरलेल्या या भागात लहान मुलांचे आत्मे दिसल्याचे दावे केले गेलेले आहेत, जी मुले सारखी खेळत असतात. आतून हे जंगल घनदाट आणि अतिशय भयावह आहे.