Android app on Google Play

 

युरेनसची प्रेम कहाणी

 


http://1.bp.blogspot.com/-rQy2N6udduc/UjtDPr51AMI/AAAAAAAAAVA/tcZqj43khjI/s1600/cca3c0ac21ccd26941c608b7b21b39ab.jpg

युनान चे चौथे रोमेंटिक देवता म्हणून युरेनस चे नाव घेतले जाते ज्याने आपली माता गिया म्हणजेच धरतीसोबत १२ मुलांना जन्म दिला. ही सर्व मुले दैत्य होती. त्यांच्या पहिल्या मुलाला ५० डोकी आणि १०० हात होते. युरेनसचाच एक पुत्र क्रोनस याने त्याची हत्या केली होती.