Android app on Google Play

 

व्यवस्थित आणि योग्य कपडे वापरा

 

http://evironhealthdrink.com/wp/wp-content/uploads/2015/06/Interview-Person.jpg


म्हणतात न, First Impression is Last Impression, त्यामुळे हीच गोष्ट लक्षात ठेवून interview च्या वेळी योग्य कपडे परिधान करून जा ज्यामुळे तुमचा चांगला प्रभाव पडेल.