Android app on Google Play

 

काही निश्चित उत्तरांची आधीपासून तयारी

 

http://prepare4interview.com/wp-content/uploads/2015/09/Interview-questions-and-answers-for-interviewers-and-job-seekers-jpeg.jpg

काही प्रश्न असे असतात कि जे प्रत्येक नोकरीच्या मुलाखतीत विचारले जातात. त्यांची तयारो तुम्हाला आधीपासूनच करून ठेवली पाहिजे. Common Questions जे First Time Interview मध्ये नेहमी विचारले जातात, ते खालीलप्रमाणे -

    Tell us about Yourself ?
    Walk us through you CV?
    Introduce Yourself?
    Do You know anything about this company?
    Why do you want to join this company?
    Why do you want to join this industry?
    What are your weaknesses and strengths?