Android app on Google Play

 

सकारात्मक विचार करा

 

https://upgradeyourcareer.files.wordpress.com/2012/04/positive-thinking-guy.jpg

सफलता आणि असफलता जीवनाचे दोन पैलू आहेत. म्हणून स्वतःला नेहमी positive ठेवा, Negative Thinking मनात बाळगून काही होत नाही, कारण कोणतीही संधी हि शेवटची संधी नसते.