Android app on Google Play

 

सर्व कागदपत्र व्यवस्थित ठेवा

 

http://www.businessnewsdaily.com/images/i/000/006/004/original/business-documents.jpg?1400864798

Interview शी संबंधित सर्व कागदपत्र आणि educational documents व्यवस्थित एखाद्या फाईल मध्ये ठेवा. त्यांमुळे तुमच्या नीट नेटकेपणाची ओळख पटेल आणि तुम्हाला Last Minute Problem पासून सुटका मिळेल.