Android app on Google Play

 

सतयुग

 

 सतयुग  (17,28,000 वर्ष) (देवतांचे युग)

http://mediawing.org/download/ga04.jpg

 पहिले आणि सर्वांत चांगले, सत्य आणि संपन्नता यांचे युग जे देवतांच्या द्वारे नियंत्रित आणि परीचालीत होत होते. या युगात मनुष्याचे सरासरी आयुर्मान १०,००० वर्ष होते.