Android app on Google Play

 

मानवकाल

 

https://confluencemedia.files.wordpress.com/2012/02/27776_105493566165656_100001150397289_47921_5350204_n.jpg

हिन्दू धर्मात मानवकाल ४ वर्गांत विभाजित करण्यात आला आहे :
१. सतयुग
२. त्रेतायुग
३. द्वापरयुग
४. कलियुग