Android app on Google Play

 

रोगप्रतिकारक शक्ती

 


योगासने केल्यामुळे रोग प्रतिकारक शक्ती खूप वाढते. वाढत्या वयात देखील शरीराचे तारुण्य टिकून राहते आणि चेहेऱ्यावर तजेला राहतो. शरीर निरोगी आणि बळकट बनून राहते.