Android app on Google Play

 

रतिक्रिया

 


स्त्री - पुरुषांनी रातीक्रीयेच्या वेळी एकांताला विशेष महत्व दिले पाहिजे. या कृत्याशी निगडीत असलेल्या गोष्टी देखील गुप्त ठेवल्या पाहिजेत. जर या गोष्टी इतरांना माहिती झाल्या तर ते आपले चरित्र आणि सामाजिक जीवनासाठी चांगले नसते.