Android app on Google Play

 

धन हानि / आर्थिक नुकसान

 


आजच्या काळात पैसा, धन यांनाच कोणत्याही व्यक्तीच्या शक्तीचे परिमाण मानले जाते. बहुतांश परिस्थितीत पैशाच्या पार्श्वभूमीवरच नाती निभावली जातात आणि मैत्री देखील केली जाते. तेव्हा आपल्याला कधीही आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावे लागले तर आपण ही गोष्ट गुप्त ठेवली पाहिजे. कारण आर्थिक नुकसानाची गोष्ट जर आपण इतरांना सांगितली तर अनेक लोक आपल्यापासून दूर जाऊ लागतील. आर्थिक नुकासानातून सावरण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज असते. परंतु ही गोष्ट जाहीर झाली तर कोणीही आपल्याला आर्थिक मदत करणार नाही. त्याचबरोबर, जर आपल्याकडे खूप सारा पैसा असेल तर ही गोष्ट देखील गुप्त ठेवली पाहिजे.