Android app on Google Play

 

अपमान

 


जर आपल्याला कोणत्याही कारणाने अपमानाला तोंड द्यावे लागले असेल तर ही गोष्ट आपण गुप्त ठेवणेच आपल्या फायद्याचे असते. कारण जर इतरांना हे माहिती पडले की आपल्याला अपमानाला तोंड द्यावे लागले होते तर ते आपली खिल्ली उडवू शकतात, चेष्टा करू शकतात.