Android app on Google Play

 

चुना

 


•    ओला चुना १५ ग्राम, २५० ग्राम साजूक तुपात मिसळून कपड्याने गळून सकाळ - संध्याकाळ ६ - ६ ग्राम चाटण केल्याने जाडी कमी होते.