Android app on Google Play

 

भृंगराज (माका)

 
•    भृंगराज च्या ताज्या पानांचा ५ ग्राम रस सकाळी पाण्यासोबत घेतल्याने स्थूलपणा कमी होतो.