Android app on Google Play

 

अखेर पडदा पडला

 

१५ जुलै १९६७ रोजी वृद्धापकाळामुळे व दीर्घ आजाराने बालगंधर्वांचे निधन झाले. त्यानंतर गंधर्व नाटक कंपनीची धुरा त्यांची पत्नी गोहर बाई यांनी उचलली.