Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

भूमिका

इस्रो (भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था) ने जे केले ते नक्कीच कौतुकास्पद आहे. दाद देण्याजोगे आहे. इस्रोने ते करून दाखवले जे बऱ्याचशा देशांना वाटले होते की भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी असंभव गोष्ट आहे.  आज आम्ही आपल्याला भारताच्या अंतराळ संशोधन संस्थेच्या बाबतीत विस्ताराने सांगणार आहोत....