Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

मी बनवलेले नकाशे

खालील आणखी दोन चित्रांचे सहाय्याने हे जास्त स्पष्ट होईल. मात्र ही दोन मी बनवलेली चित्रे आहेत, आकाशाचे खरे नकाशे नव्हेत. त्यामुळे तीं पूर्णपणे प्रमाणात (To Scale) नाहीत. मात्र बरीचशी प्रमाणात आहेत.