Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

धृतराष्ट्रधृतराष्ट्र मागच्या जन्मात एकज विकृत आणि क्रूर राजा होता. त्याला एक दिवस एका तलावाजवळ एक हंस आपल्या शंभर पिल्लान्सोबत दिसला.त्याने त्या शंभर पिलांना मारा आणि हंसाचे डोळे फोडा असा आदेश सैनिकांना दिला. म्हणूनच तो पुढच्या जन्मात आंधळा जन्माला आला आणि त्याचे १०० पुत्र युद्धात मारले गेले.