Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

समस्या

2012 मध्ये 213 लक्ष स्त्रीया गर्भवती होत्या ज्यांपैकी 190 लक्ष स्त्रीया विकसनशील देशांमध्ये होत्या आणि 23 लक्ष स्त्रीया विकसित देशांमध्ये होत्या. पैकी 1000 स्त्रीयांमागे सरासरी 133 स्त्रीया 15 आणि 44 वर्षांच्या होत्या. 10 ते 15 टक्के स्त्रीयांचा गर्भपात झाला. 1990 मध्ये 3,77,000 गर्भावस्थेतील मृत्यूच्या तुलनेत 2013 मध्ये अशा 2,93,000 मृत्यू गर्भावस्थेत झाले.

गर्भावस्थेमधील अडचणींमध्ये खालील संभाव्य प्रकारांचा समावेश होतो.

  • ताप
  • योनीमार्गातून स्त्राव
  • धडधडणे, सहजपणे थकणे आणि आराम करताना श्वास लागणे
  • एकंदर शरीरावर सूज येणे, चेहरा फुलणे
  • थोडीथोडी लघवीला होणे
  • योनीतून रक्तस्त्राव होणे
  • गर्भाची हालचाल मंदावणे किंवा नसणे
  • योनीवरुन पाण्यासारखा द्रव वाहणे