ओवी गीते : सासरचे आप्तेष्ट (Marathi)


स्तोत्रे
सासू-सासर्‍यांना आई वडिलांच्या जागी मानून गायलेल्या ओव्या. READ ON NEW WEBSITE