Get it on Google Play
Download on the App Store

गुरूचरित्र (Marathi)


सरस्वती गंगाधर स्वामी
गुरूचरित्र हे मराठीतील एक प्रभावशाली धार्मिक पुस्तक आहे. १५ व्या- १६ व्या शतकात श्री. सरस्वती गंगाधर स्वामींनी हे पुस्तक लिहीले. ह्या ग्रंथाला पवित्र वेद समजतात, म्हणून या ग्रंथाचे पारायण कठोर नियमाने करावे. याचे नियम या ग्रंथातच दिलेले आहेत. हा ग्रंथ सात दिवसांच्या सप्ताहातच किंवा तीन दिवसातच पूर्ण करावा असा नियम आहे. या पुस्तकात स्वामी नरसिंह सरस्वती यांचे चरीत्र, त्यांचे तत्वज्ञान, आणि त्यांच्याबद्दलच्या पौराणिक कथा आहेत. या पुस्तकात उर्दु आणि पर्शियन शब्द टाळून संस्कृत शब्द वापरलेले आहेत. गुरुचरित्र हिंदू लोकांत फार पवित्र ग्रंथ मानतात. सर्व दत्त भक्त या ग्रंथाचे मार्गशीर्ष महिन्यात येणार्याय पौर्णिमेपासून आठ दिवस आधी पारायण करतात, आणि पौर्णिमेच्या दिवशी, उद्यापन करतात. मार्गशीर्ष महिन्यातील पौर्णिमा दत्तजयंती होय.
READ ON NEW WEBSITE

Chapters

अध्याय पहिला

अध्याय दुसरा

अध्याय तिसरा

अध्याय चौथा

अध्याय पाचवा

अध्याय सहावा

अध्याय सातवा

अध्याय आठवा

अध्याय नववा

अध्याय दहावा

अध्याय अकरावा

अध्याय बारावा

अध्याय तेरावा

अध्याय चौदावा

अध्याय पंधरावा

अध्याय सोळावा

अध्याय सतरावा

अध्याय अठरावा

अध्याय एकोणीसावा

अध्याय विसावा

अध्याय एकविसावा

अध्याय बाविसावा

अध्याय तेविसावा

अध्याय चोविसावा

अध्याय पंचविसावा

अध्याय सव्विसावा

अध्याय सत्ताविसावा

अध्याय अठ्ठाविसावा

अध्याय एकोणतिसावा

अध्याय तिसावा

अध्याय एकतिसावा

अध्याय बत्तिसावा

अध्याय तेहेतिसावा

अध्याय चौतिसावा

अध्याय पस्तीसावा

अध्याय छत्तिसावा

अध्याय सदतीसावा

अध्याय अडतीसावा

अध्याय एकोणचाळीसावा

अध्याय चाळीसावा

कीर्तन पूर्वरंगनिरुपम्

गुरूचरित्र - अध्याय एकेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय बेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय त्रेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय पंचेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय सेहेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय अठ्ठेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय एकोणपन्नासावा

गुरूचरित्र - अध्याय पन्नासावा

गुरूचरित्र - अध्याय एकावन्नावा

गुरूचरित्र - अध्याय बावन्नावा

गुरूचरित्र - अध्याय त्रेपन्नावा

गुरूचरित्र - अध्याय सत्तेचाळीसावा

गुरूचरित्र - अध्याय १२२